VILKÅR FOR BASKETZONE.NET NETTBUTIKK

 

 

VILKÅR FOR BASKETZONE.NET NETTBUTIKK
 

I. Definisjoner

Begrep brukt i disse Reglene har følgende betydning:

1. Kunde – en fysisk person, juridisk person eller en organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person, gitt juridisk kapasitet etter spesielle bestemmelser, som gjør en Bestilling i butikken;

2. Sivilloven – Lov av 23. april 1964 (polsk Lovtidend nr. 16, pos. 93 med endringer);

3. Regler – disse Reglene for levering av elektroniske tjenester innen rammen av Nettbutikken Basketzone.net;

4. Nettbutikk (Butikk) – nettstedet som er tilgjengelig på www.basketzone.net, gjennom hvilket Kunden kan bl.a. gjøre Bestillinger;

5. Varer – produkter som presenteres i Nettbutikken;

6. Salgsavtale – en kontrakt for salg av varer i henhold til Sivilloven, inngått mellom Basketzone.net og Kunden via Butikkens nettsted;

7. Forbrukerrettighetsloven – Lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (polsk Lovtidend fra 2014 nr. 827);

8. Lov om levering av elektroniske tjenester – lov 18 juli 2002 om levering av elektroniske tjenester (polsk Lovtidend nr. 144, pos. 1204 med endringer);

9. Bestilling – Kundens intensjonserklæring, rettet direkte mot inngåelsen av salgsavtalen, som spesifiserer type og antall varer.
 

II. Generelle bestemmelser

1. Disse reglene angir prinsipper for bruk av Nettbutikken som er tilgjengelig på www.basketzone.net.

2. Disse Reglene er regler nevnt i art. 8 i Lov om levering av elektroniske tjenester.

3. Nettbutikken Basketzone.net, som opererer på www.basketzone.net, drives av Misico Sp. z o.o. Sp.k., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź Polen, NIP: 7282819297, REGON: 367607120

E–postadresse: shop@basketzone.net, telefonnummer: +48 728 907 920

4. Disse Reglene spesifiserer spesielt:

– regler for registrering og bruk av kontoer i Nettbutikken;

– vilkår og betingelser for elektronisk bestilling i Nettbutikken;

– regler for å inngå Salgsavtaler ved bruk av tjenester levert gjennom Nettbutikken.

5. Bruk av Nettbutikken er mulig under forutsetning av at Kundens datasystem oppfyller følgende minimale tekniske krav: Internet Explorer versjon 8.0 eller nyere, eller Mozilla Firefox versjon 13.0 eller nyere med aktiverte JavaScript- og cookies-appleter, eller Opera versjon 10 eller nyere, eller Chrome versjon 10 eller nyere, samtykke til å installere Adobe Flash Player-komponenter hvis butikken spør om installeringen, minimum skjermoppløsning 1024x768 piksler.

6. For å kunne bruke Nettbutikken, bør Kunden få tilgang til en datamaskin eller terminalenhet med Internett–tilgang.

7. I samsvar med gjeldende lovgivning, forbeholder Misico Sp. z o.o. Sp.k.. seg retten til å begrense Nettbutikkens tilbud til personer som er minst 18 år gamle. I et slikt tilfelle vil potensielle kunder bli varslet om dette.

8. Kundene kan når som helst få tilgang til disse Reglene via lenken på www.basketzone.net, laste dem ned og skrive ut.
 

III. Regler for bruk av Nettbutikken

1. Registrering i Nettbutikken er valgfri. Kunden kan gjøre en bestilling uten å registrere seg i Butikken etter å ha lest og akseptert disse Reglene.

Registrering skjer ved å fylle ut og godta registreringsskjemaet på en av Butikkens nettsider

Forutsetningen for registrering er å godta innholdet i Reglene og oppgi personopplysninger som er merket som obligatoriske.

Misico Sp. z o.o. Sp.k. kan frata Kunden retten til å bruke Nettbutikken samt begrense Kundens tilgang til deler av eller alle ressursene i Nettbutikken med øyeblikkelig virkning, i tilfelle Kundens brudd på Reglene, og spesielt hvis Kunden:

– har under registrering i Nettbutikken angitt opplysninger som er usanne, unøyaktige eller ikke aktuelle, villedende eller som krenker tredjeparts rettigheter,

– har krenket tredjeparts rettigheter gjennom bruk av Nettbutikken, spesielt personlige rettigheter til andre kunder i Nettbutikken,

– har opptrådt på en annen måte Misico Sp. z o.o. Sp.k. vurderer som uforenlig med gjeldende lov eller generelle prinsipper for bruk av Internett eller til skade for omdømme til Misico Sp. z o.o. Sp.k..

2. For å garantere sikkerheten ved overføring av meldinger og data i forbindelse med tjenestene som tilbys på Nettstedet, tar Nettbutikken tekniske og organisatoriske tiltak som er passende for graden av trussel mot sikkerheten til tjenestene, spesielt tiltak for å forhindre uautorisert innhenting og modifisering av personopplysninger sendt på Internett.

3. Kunden er spesielt forpliktet til å:

– bruke Nettbutikken på en måte som er i samsvar med polsk lovgivning, bestemmelsene i Reglene og generelle prinsipper for bruk av Internett,

– ikke levere og ikke videresende innhold som forbudt ved lov, f.eks. innhold som fremmer vold, ærekrenker eller krenker tredjepartens personlige rettigheter og andre rettigheter,

– bruke Nettbutikken på en måte som ikke forstyrrer dens funksjon, særlig ved bruk av spesiell programvare eller enheter,

– ikke iverksette handlinger som: Sending eller plassering uønsket kommersiell informasjon (spam) i Nettbutikken,

– bruke Nettbutikken på en måte som ikke er byrdefull for andre kunder og for Misico Sp. z o.o. Sp.k..

– bruke alt innhold i Nettbutikken bare til personlig bruk.
 

IV. Fremgangsmåten ved inngåelse av Salgsavtalen

1. For å inngå en Salgsavtale gjennom Nettbutikken, gå til www.basketzone.net og velg Varen ved å ta ytterligere tekniske skritt basert på meldingene som vises til Kunden og informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet.

2. Kunden bestiller Varer ved å legge dem i kurven.

3. Under Bestilling – inntil knappen som bekrefter Bestillingen trykkes på – har Kunden muligheten til å endre angitte opplysninger og valgte Varer. For dette formålet, skal man følge meldingene og informasjon som er tilgjengelig på nettstedet.

4. Etter at Kunden som bruker Nettbutikken har angitt alle nødvendige opplysninger, vil et sammendrag av Bestillingen vises. Sammendraget vil inneholde bl.a. beskrivelse av valgte varer eller tjenester, totalpris og alle andre kostnader.

5. For å sende Bestillingen, må Kunden godta innholdet i Reglene, angi personopplysninger merket som obligatoriske og trykke på knappen for å bekrefte Bestillingen.

6. Informasjon om Varene som tilbys på Butikkens nettsted utgjør et tilbud i betydningen av art. 66 i Sivilloven. Sending av Bestillingen av Kunden er en intensjonserklæring for å inngå en Salgsavtale med Misico Sp. z o.o. Sp.k. i samsvar med Reglene.

Salgsavtalen vil betraktes som inngått når Kundens Bestilling er mottatt av Nettbutikkens IT-system, forutsatt at Bestillingen er i samsvar med Reglene.

Etter inngåelse av avtalen vil Kunden motta en e-post som bekrefter alle relevante deler av Bestillingen.

7. Salgsavtalen inngås på polsk og innholdet stemmer med Reglene.

8. Bestillinger blir gjennomført umiddelbart og senest innen 30 dager etter Bestilling.

9.Hvis Butikken ikke kan gjennomføre en bestilling på grunn av at gjenstanden for bestillingen ikke er tilgjengelig, vil Butikken umiddelbart, og senest innen tretti dager etter avtalens inngåelse, varsle Kunden og returnere hele beløpet som var mottatt fra Kunden.
 

V. Leveranse

1. Leveransen av Varer er begrenset til Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Spania, Nederland, Irland, Litauen, Luxembourg, Latvia, Tyskland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sverige, Ungarn, Storbritannia og Nord-Irland, Italia, Saudi-Arabia, Hviterussland, Kina, Hong Kong, Iran, Japan, Sør-Korea, Malaysia, Norge, Russland, Sveits, Taiwan, USA og De forente arabiske emirater og skjer til den adresse som er angitt av Kunden ved Bestilling.

2. Levering av bestilte Varer skjer gjennom:

– Poczta Polska (polsk post)

– DPD budtjeneste

– DHL budtjeneste

Varene kan hentes i vår butikk: Basketzone.net, ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polen. Betaling kan skje med kontanter eller betalingskort.

 Detaljerte kostnader er gitt i fanen FORSENDELSE. I tillegg blir leveringskostnader vist under Bestilling.

3. Leveringstiden er 1-2 virkedager i Polen og opptil 4-5 virkedager i EU (forsendelser blir levert av DPD), mens utenfor EU er leveringstiden 10-20 virkedager (forsendelser leveres av Poczta Polska) og regnes fra Kundens innsending av Bestillingen.

4. Kundene kan når som helst få tilgang til disse Reglene via lenken på www.basketzone.net, laste dem ned og skrive ut.

Fastsettelse, sikring og utlevering av opplysninger om bestillingen og Generelle Vilkår (salgsregler) skjer via e-post. Du kan se tidligere bestillinger på kontoen din etter pålogging.
 

VI. Priser og betalingsmåter

1. Prisene på Varene er gitt i polsk valuta og omfatter alle komponenter, inkludert mva. (med sats indikert), toll og alle andre komponenter.

2. Kunden kan betale:

– ved bankoverføring – før sending av varene:

Betaling i EUR:

IBAN : PL21 1050 1461 1000 0091 1496 1411

SWIFT: INGBPLPW

Misico Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Nowogrodzka 2c

92-221 Łodź, Polen

OPPGI BESTILLINGSNUMMER I BESKRIVELSEN.

– PayPal-betaling (www.paypal.com), vår konto: shop@basketzone.net

(VI ANBEFALER DENNE BETALINGSMÅTEN FORDI DEN ER RASK OG SIKKER);

– eCard S.A. online betaling med betalingskort- Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

– SOFORT online betaling, som betjenes av Paylane;

– kontant eller med betalingskort ved personlig henting i butikken vår.

Refusjoner og reklamasjoner

Bedriften vil returnere betalingen ved å bruke samme betalingsmåter som ble brukt av Forbrukeren i den opprinnelige transaksjonen, med mindre Forbrukeren uttrykkelig har godtatt en annen løsning. Uansett vil Forbrukeren ikke pådra seg noen utgifter i forbindelse med denne refusjonen. Ved betaling med betalingskort vil refusjonen skje direkte til Kjøpers kort.
 

VII. Angrerett

Bare en Kunde som er Forbruker har rett til 14-dagers angreperiode. I samsvar med art. 22 (1) i Sivilloven, er Forbruker en fysisk person som utfører en juridisk handling som ikke er direkte forbundet med yrkesutøvelse eller næringsvirksomhet.

1. Angrerett

Du har rett til å angre denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Fristen for å angre utløper etter 14 dager fra den dagen du mottok varen eller en tredjepart annen enn transportøren og utpekt av deg mottok varen.

For å utøve angreretten, må du informere oss (Misico Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polen shop@basketzone.net, telefon: +48 728 907 920) om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen ved en utvetydig erklæring (for eksempel et brev sendt med post, faks eller e-post). Du kan bruke angreskjemaet: MAL FOR NEDLASTING, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde fristen, er det tilstrekkelig å sende informasjon angående utøvelsen av angreretten før angrefristen.

2. Konsekvenser av utøvelse av angrerett

Ved gjennomføring av angrerett, vil vi tilbakeføre alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt merkostnader som følger av ditt valg av leveringsmetode som ikke er den billigste vanlige leveringsmetoden som vi tilbyr) umiddelbart, og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen vi ble informert om din beslutning om å utøve angrerett. Betalingene vil refunderes med de samme betalingsmetodene som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Uansett vil du ikke pådra deg noen utgifter i forbindelse med denne refusjonen. Vi kan holde tilbake refusjon til vi mottar varen eller til vi mottar bevis på retursending, avhengig av hva som skjer først.

Send eller lever oss varen til Sklep Basketzone.net, ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polen umiddelbart, og i alle fall senest 14 dager fra dagen du informerte oss om utøvelse av angrerett. Fristen overholdes hvis du returnerer varen før 14-dagers frist. Du må dekke direkte kostnader knyttet til returnering av varen. Du er bare ansvarlig for verditap som følge av bruk av varen på en annen måte enn det som var nødvendig til å bli kjent med varens karakter, egenskaper og funksjon.

 

VIII. Reklamasjoner vedrørende varer

1. Misico Sp. z o.o. Sp.k. er som selger ansvarlig overfor Kunden under garantien for mangler i omfanget som er spesifisert i Sivilloven, spesielt i art. 556 og art. 556 [1]-556 [3] i Sivilloven.

2. Reklamasjoner som oppstår ved brudd på Kundens rettigheter som er garantert ved lov eller i disse Reglene, bør rettes til: Misico Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polen. Misico Sp. z o.o. Sp.k. forplikter seg til å informere Kunden om reklamasjonen er godkjent eller ikke innen 14 dager.

Kunden kan bruke det vedlagte klageskjemaet: MAL FOR NEDLASTING , men dette er ikke obligatorisk.

Misico Sp. z o.o. Sp.k. er ikke produsent av Varer. Misico Sp. z o.o. Sp.k. har ikke garantiansvar for solgte Varer. Produsenten kan ha garantiansvar for Varene under betingelsene og i den perioden som er angitt på garantikortet. Hvis garantidokumentet gir mulighet for dette, kan Kunden rette sine krav under garantien direkte mot en autorisert serviceenhet som er angitt på garantikortet.

IX. Reklamasjoner vedrørende levering av elektroniske tjenester

1. Misico Sp. z o.o. Sp.k. iverksetter tiltak for å sikre feilfri drift av Butikken i den utstrekning som nåværende teknisk kunnskap tillater, og forplikter seg til innen rimelig tid å fjerne eventuelle uregelmessigheter rapportert av Kunder.

2. Kunden kan rapportere uregelmessigheter skriftlig til: Misico Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polen, shop@basketzone.net eller ved hjelp av kontaktskjemaet.

3. I reklamasjonen skal Kunden oppgi sitt navn, postadresse, type og dato for uregelmessigheter relatert til Butikkens drift.

4. Misico Sp. z o.o. Sp.k. forplikter seg til å informere Kunden om reklamasjonen er godkjent eller ikke innen 14 dager.

X. Sluttbestemmelser

1. Eventuelle tvister som oppstår mellom Misico Sp. z o.o. Sp.k. og Kunden som er en forbruker iht. art. 22 [1] i Sivilloven, vil løses av kompetente domstoler i samsvar med bestemmelsene i de relevante bestemmelsene i Sivilprosessloven.

2. Eventuelle tvister som oppstår mellom Misico Sp. z o.o. Sp.k. og Kunden som ikke er en forbruker iht. art. 22 [1] i Sivilloven, vil løses av domstolen som har verneting for setet til Misico Sp. z o.o. Sp.k..

3. I saker som ikke er omfattet av disse Reglene, skal bestemmelsene i Sivilloven, bestemmelsene i Lov om levering av elektroniske tjenester og andre relevante bestemmelser i polsk lovgivning gjelde.
 

XI. Regler for vedlikehold av fottøy

Før du tar på deg nytt fottøy for første gang, bør du lese informasjonen på den originale esken og etikettene på fottøyet, hvor du kan finne informasjon om materialene og veiledning for vedlikehold. Ved å overholde dem vil du kunne glede deg over fottøyet ditt lenger.

Grunnleggende regler for vedlikehold av sko:

1. Skitne sko må rengjøres før du pleier dem.

2. Fottøy må aldri rengjøres med løsemidler fordi de skader det øverste laget av naturlig skinn og skinnlignende materialer.

3. Bruk en myk klut eller svamp fuktet med varmt vann, rengjør overflaten på skoen uten at den blir våt.

4. Vått fottøy må ikke tørkes i nærheten av varmekilder (ovner, radiatorer).

5. Fottøy skal tørkes ved romtemperatur; sko skal stivnes fra innsiden med fuktighetsabsorberende materiale, f.eks. aviser.

6. Fottøy skal skiftes og luftes.

7. Kjøper må ta vare på innsiden av fottøyet (renhold, utskifting av foringer, valg av sokker eller strømpebukser, fordi mørkt fottøy kan farge lyse sokker).

8. Knyt skoene nøye; fottøy som ikke er knyttet riktig kan bli deformert. Skinn er et materiale som blir vant til fotens form, og feil knyting av skolisser kan forårsake deformasjon og til og med sprekker.

9. Fottøy må ikke vaskes i vaskemaskin.

Vedlikehold av tekstilsko:

 1. Enkel rengjøring av tekstilfottøy avhenger i stor grad av materialene som brukes og type tekstiloverflate.

2. Glatte materialer blir skitne mindre enn grove og børstete. Skitt er lettest å fjerne fra materialer laget av syntetiske fibre.

3. Tekstilfottøy skal rengjøres med en svamp dyppet i en vandig løsning av et mildt vaskemiddel ved moderat temperatur.

4. Fottøy skal ikke bli vått – dette kan føre til at limet løsner eller til delaminering av materialer, noe som svekker fottøyet betydelig (PU-skum smuldrer, lim vaskes av).

5. Fottøy må ikke vaskes i vaskemaskin.

6. Fottøy skal tørkes på et ventilert sted, vekk fra varmekilder.

Vedlikehold av skinnsko

1. Vedlikehold av naturlig skinn består i å beskytte det mot skadelige forandringer i skinnets struktur, og spesielt mot ødeleggende virkning av svette på naturlige fettstoffer i skinnet.

2. Beste pleiemidler er midler som inneholder voks, spesielt skopuss basert på vann og løsemidler som har en jevnere konsistens enn løsemiddelbaserte kremer og er lettere å påføre. Disse danner membraner med utmerket glans, som tåler fuktighet og beskytter dermed skinnsko mot vann.

3. Det må utvises forsiktighet ved bruk av selvglansende skopuss, som ofte kan forårsake misfarging og flekker på delikat skinn med dårlig bundet fargestoff i belegget. Hyppig bruk av selvglansende skopuss forårsaker dannelse av et tykt lag med puss på skinnoverflaten; dette laget sprekker og smuldrer og gir inntrykk av sprukket skinn, kan ofte skade skinnet i tillegg.

4. Det anbefales å bruke farget skopuss på farget skinn – fargen blir sterkere og mer levende.

5. Ikke bruk skopuss og midler som inneholder terpentin og bensin på nye overflater av skinn med økt fettinnhold – disse kan endre skinnets farge og utseende.

6. Sko som er laget av velour og nubuck skinn skal ikke behandles med skopuss, men skal rengjøres med en spesiell børste (du kan kjøpe den i en skobutikk) eller med vått, sterkt presset klut. Oljet skinn (pull-up) og velourskinn skal friskes opp med pleiemidler i sprayform, som er beregnet for denne typen skinn,

7. Fottøy må ikke vaskes i vaskemaskin.

Vedlikehold av skinnlignende materialer

1. Fottøy med skinnlignende materialer skal også vedlikeholdes.

2. Vedlikehold av fottøy laget av skinnlignende materialer beskytter skinnet mot utvasking av myknere fra topplaget. For å friske opp overflaten, bare tørk den med en tørr eller fuktet myk klut.

3. Pleiemidler bør være vannbaserte emulsjonskremer, uten voks og løsemidler, som har en god fuktighetsgivende og antistatisk effekt.

4. Aggressive løsemidler som aceton, butylenacetat, etylacetat eller bensin, må ikke brukes til å vaske fottøy av skinnlignende materialer, da de skader belegget.

5. Fottøy laget av kunstig velourskinn skal bare rengjøres med en fuktig svamp, la fottøyet tørke.

6. Fottøy må ikke vaskes i vaskemaskin.

Ovennevnte informasjon kommer fra Sentrallaboratorium for fottøyindustri (Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego) i Polen.

 

 

FAQ
Butikken Besketzone er aktiv på markedet siden 2010. Vi har mer enn 100 000 fornøyde kunder som har vist oss sin tillit siden vi startet vår virksomhet og det er mer enn 250 000 mennesker som har likt oss på Facebook. Vi spesialiserer oss på salg av basketsko og streetwearsko. Vi kan skryte av et utvalg av Air Jordan sko som er mest sannsynlig det største i hele verden. Alle våre produkter er 100% ekte og kommer fra den offisielle distributøren. I Europa sender vi våre varer med budtjenesten DPD. Vi tilbyr forskjellige betalingsmuligheter, men for din egen sikkerhet og bekvemmelighet anbefaler vi bruk av PayPal eller Ecard.